Thiết kế

Thiết kế

In ấn và thi công thiết kế

In ấn và thi công thiết kế

Ngày đăng: 30/05/2023 08:37 PM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Debitis minus aperiam voluptatum iure, molestiae aut ullam vitae quia tempore! Neque vel delectus nesciunt quod quos sint maxime nisi similique explicabo?

Thiết kế tờ rơi, tờ gấp

Thiết kế tờ rơi, tờ gấp

Ngày đăng: 30/05/2023 08:36 PM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Debitis minus aperiam voluptatum iure, molestiae aut ullam vitae quia tempore! Neque vel delectus nesciunt quod quos sint maxime nisi similique explicabo?

Thiết kế menu

Thiết kế menu

Ngày đăng: 30/05/2023 08:35 PM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Debitis minus aperiam voluptatum iure, molestiae aut ullam vitae quia tempore! Neque vel delectus nesciunt quod quos sint maxime nisi similique explicabo?

Thiết kế tem nhãn và bao bì hộp

Thiết kế tem nhãn và bao bì hộp

Ngày đăng: 30/05/2023 08:35 PM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Debitis minus aperiam voluptatum iure, molestiae aut ullam vitae quia tempore! Neque vel delectus nesciunt quod quos sint maxime nisi similique explicabo?

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Ngày đăng: 30/05/2023 08:34 PM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Debitis minus aperiam voluptatum iure, molestiae aut ullam vitae quia tempore! Neque vel delectus nesciunt quod quos sint maxime nisi similique explicabo?

Thiết kế logo

Thiết kế logo

Ngày đăng: 30/05/2023 08:31 PM

  Thiết kế hình ảnh là quá trình sắp xếp yếu tố như màu sắc, hình dạng, văn bản và hình ảnh để tạo ra giao diện hấp dẫn và truyền tải thông điệp. Nó làm nổi bật thương hiệu và tương tác với khách hàng.

  Address

  Địa chỉ: Thuận Hòa, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

  Lets Talk

  0334 992 148

  General Support

  ngokarry@gmail.com

  Kết nối ngay với KRY MEDIA

  Hotline Fanpage Linkedin Twitter Instagram